EDI - Electronic Data Interchange

Länkar

EDI Affärskommunikation: www.edi.se
Lathund för EDIFACT-standarden: http://www.stylusstudio.com/edifact/
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard:
Standarder för varu- och informationsflöden:
Nätverket för elektroniska affärer:
Skicka fakturor till bl a stat och kommun:
Powered by Berry Studio