Det lilla företaget med de stora resurserna
Bytt företagsform
2011-01-09 15:27

AL-Data har bytt företagsform till AB med namnet Aljo-Data AB
från och med den 1 januari 2011. Vi som arbetar i företaget är
Hans-Ove och Johan Aldenbrink (far och son).

Powered by Berry Studio