EDI - Electronic Data Interchange

Hur hänger EDIFACT, EANCOM och XML ihop?

EDIFACToch XML är olika format för att överföra innehållet i de elektroniska meddelandena via EDI. EDIFACT som ges ut av FN är den vanligaste standarden för EDI och består av ett par hundra standarddokument med ett väl definierat innehåll. Dessutom finns ett regelverk (syntax) för hur filerna ska struktureras. EANCOM är GS1:s urval av EDIFACT-meddelanden, kompletterade med tydliga definitioner, förklaringar och exempel. EANCOM utnyttjar även GS1-systemets nummer för identifiering av artiklar (GTIN), kollin (SSCC) och företag (GLN). XML är en mycket bredare standard som har flera användningsområden förutom EDI och e-handel. Syftet med XML är att tillhandahålla en standardiserad metod för att strukturera data genom att informationen märks, taggas. Eftersom XML saknat ett standardiserat innehåll har flera branscher och andra aktörer skapat egna tillämpningar som jämfört med EDIFACT inte varit lika samordnade. Sedan några år sker standardiseringsarbete inom ramen för FN-organet UN/CEFACT för att råda bot på det problemet. (Källa: GS1 Sverige).

Powered by Berry Studio