EDI - Electronic Data Interchange

Vad är EDI?

EDI är metoden för att överföra elektroniska standardiserade dokument, affärstransaktioner, mellan två företags affärssystem. Dvs, den elektroniska överföringen från en tillämpning i en dator till en annan tillämpning i en annan dator som innehåller en transaktion med kommersiell eller administrativ data (meddelande) med en överenskommen internationell standard på strukturen i transaktionen eller meddelandets data. (Källa: GS1 Sverige)

Powered by Berry Studio